Pro firmy


Spolupráca s cestovnými kanceláriami:

 • výber, príp. spolupráca pri výbere animátorov do zahraničia (možnosť poskytnuť animátorov z databázy agentúry PRO-STAFF)
 • zorganizovanie animačných tímov pre jednotlivé destinácie
 • organizovanie školenia budúcich animátorov CK v termíne pred začatím sezóny na Slovensku alebo priamo v niektorej z destinácii
 • vypracovanie jednotnej filozofie pre všetkých animátorov CK, (zásady práce animátora, kódex animátora)
 • vypracovanie návrhu konkrétnych animačných aktivít a programov (zábavné športové podujatia, dobrodružné aktivity, večerné show a pod.) pre jednotlivé destinácie a prispôsobenie celkovej úrovne animácie klientele v danom hoteli/klube (príklad: publikácia Riadenie animácie v turizme)
 • návrh, choreografia a naštudovanie jednotného klubového tanca a tiež možnosť zostrojiť maskota pre miniclub ako lákadlo pre deti
 • pomoc pri zaobstarávaní rekvizít a cenovo výhodných suvenírov a cien pre potreby klubu CK + vlastné návrhy možných suvenírov, ktoré prispejú k zvýšeniu pozitívnej propagácie CK v slovenských podmienkach
 • osobná účasť a poradenstvo pri otvorení každého z animačných klubov v zahraničných destináciach CK, zostavenie animačného programu na mieru pre daný klub/hotel na základe dostupného materiálu a rekvizít
 • vytváranie projektov a návrhov do budúcnosti, pomoc pri kreovaní produktu CK so zameraním sa na sprievodné animačné aktivity, ktoré zvýšia atraktivitu produktov CK
 • tématické týždne športového, kultúrneho charakteru
 • týždeň hier a dobrodružstiev pre deti
 • zoznamovací pobyt pre osamelých cestujúcich

Spolupráca s hotelmi a kúpeľnými centrami:

 • partnerstvo pri organizovaní výberových kastingov v priestoroch hotela (možnosť dlhodobej spolupráce)
 • dlhodobé partnerstvo pri organizovaní animačných školení našej agentúry Ponúkame spoluprácu hotelom, ktoré by chceli zaviesť „Animáciu“ ako doplnkovú službu pre svojich hostí. (V prípade záujmu, je možné zorganizovať školenie takou formou, že naši animátori by organizovali v hoteli animačný program pre hotelových hostí v rámci víkendu bez nároku na odmenu.)
 • výber, príp. spolupráca pri výbere animátorov (možnosť poskytnuť animátorov z databázy agentúry PRO-STAFF)
 • zaškolenie zamestnancov hotela pre oblasť hotelovej animácie
 • prezentácia na veľtrhoch cestovného ruchu (poskytnutie maskota, hostesiek, animátorov)
 • vypracovanie návrhu konkrétnych animačných aktivít a programov (zábavné športové podujatia, dobrodružné aktivity, večerné show a pod.) pre jednotlivé destinácie a prispôsobenie celkovej úrovne animácie klientele v danom hoteli/klube
  (príkladom je naša publikácia Riadenie animácie v turizme)
 • pomoc pri kreovaní produktu hotela so zameraním sa na sprievodné animačné aktivity, ktoré zvýšia atraktivitu hotela
 • tématické týždne športového, kultúrneho charakteru
 • týždeň wellness & fitness
 • pobyty pre maturitné triedy
 • rodiny s deťmi
 • pre seniorov s animačným programom na mieru

 

Prezentácie firiem na veľtrhoch cestovného ruchu, konferenciách a kongresoch.

Naši skúsení manažéri Vás môžu zastupovať na veľtrhoch, výstavach, konferenciach  a kongresoch na Slovensku alebo v zahraničí. Ich skúsenosti a jazykové znalosti Vám zaručia získanie nových kontaktov formou aktívneho marketingu.

Našou výhodou je možnosť zapojiť do prezentácie reklamných maskotov s logom Vašej firmy alebo organizácie a takisto doplnkový animačný program so skúsenými animátormi.