stars11

 Vrátenie dane z príjmu v zahraničí

Kedy sa vracajú dane resp. kedy mám nárok na vrátenie daní z príjmu zo zahraničia?

Každý, kto pracoval v zahraničí a z jeho platu bola odvádzaná daň, môže následne po skončení pracovného pomeru alebo finančného roku požiadať o vrátenie preplatku dane.

Daňový preplatok je rozdiel medzi daňou, ktorú ste v daňovom roku zaplatili (odvedená daň) a daňou, ktorú máte podľa zákona zaplatiť (vaša daňová povinnosť).

K preplatku dochádza najmä vtedy, ak ste v zahraničí neodpracovali celých 12 mesiacov v kalendárnom roku, napr. počas letnej brigády v zahraničí. V prípade, ak ste pracovali v zahraničí dlhodobo, daňový preplatok môže vzniknúť počas prvého roku práce v zahraničí a potom v roku, keď ukončíte pracovný pomer a vraciate sa na Slovensko.

Príklad: Začali ste pracovať v zahraničí v lete 2015, pokračovali ste celý kalendárny rok 2016 a prácu ste ukončili napr. v marci 2017. Za roky 2015 a 2017 vám vznikol daňový preplatok, keďže ste odpracovali len časť roka. Za rok 2016 Vám nevznikne daňový preplatok, keďže ste ho odpracovali celý.

Veľkú šancu na vrátenie celej zaplatenej dane máte vtedy, ak ste odpracovali v zahraničí len dva, tri alebo štyri mesiace. Za taký krátky čas je malá pravdepodobnosť, že zarobíte viac ako je nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka. Týka sa to najmä tých, ktorí absolvovali letnú brigádu v zahraničí.

Keďže veľká časť Slovákov pracuje v zahraničí len časť roka, vznikne im daňový preplatok a majú nárok na jeho vrátenie. Finančný úrad v krajine, v ktorej ste pracovali, vám tento preplatok nevráti automaticky, ale je potrebné oň požiadať.

 

Ako požiadať o vrátenie daní zo zahraničia

O vrátenie daní z príjmu môžete požiadať dvoma spôsobmi:

 • sami
 • prostredníctvom agentúry, ktorá sa tým zaoberá

Ak ovládate anglický jazyk a máte všetky potrebné dokumenty, požiadať o vrátenie dane by nemal byť problém.

Ak chcete požiadať o vrátenie daní samostatne, je ideálne tak spraviť ešte pred Vaším odchodom zo zahraničia a navštíviť osobne Daňový úrad resp. danú inštitúciu v krajine, v ktorej ste pracovali, a predložiť im potrebné dokumenty.

Ak sa vám zdá proces žiadosti o vrátenie daní komplikovaný, môžete sa obrátiť na agentúru, ktorá sa na to špecializuje. V takom prípade musíte samozrejme počítať s tým, že si za túto službu bude účtovať poplatok. V závislosti od krajiny je to 8% – 14% z výšky daňovej refundácie.

Ak chcete požiadať o vrátenie dane prostredníctvom agentúry, môžete sa zaregistrovať nižšie na tejto stránke.

 

Kedy môžem požiadať o vrátenie daní zo zahraničia

 • po skončení pracovného pomeru, ak sa vraciate na Slovensko (alebo ste ešte v zahraničí pred odchodom domov a už nepracujete) a viete že v danom kalendárnom roku už nebudete pracovať v dotyčnej krajine, môžete požiadať o vrátenie daní hneď
 • ak ostávate naďalej pracovať v zahraničí môžete požiadať o vrátenie daní až po skončení daňového roku. Dovtedy totiž nie je jasné, či vám nejaký preplatok vznikne a ak áno, tak v akej výške.
 • daňový rok je štandardne zhodný s kalendárnym rokom a trvá od 1.januára do 31.decembra
 • o vrátenie dane z príjmu je možné žiadať až niekoľko rokov spätne k dátumu podania vašej žiadosti.

 

Ako dlho trvá, kým obdržím refundáciu?

V priemere trvá spracovanie žiadosti niekoľko týždňov až mesiacov od doby, kedy sú dokumenty odovzdané resp. zaslané na daňový úrad. V zásade platí, že pri osobnej návšteve Daňového úradu v zahraničí je spracovanie rýchlejšie, ako pri spätnom zasielaní dokumentov zo Slovenska.

 

Akú spoločnosť si vybrať pri žiadaní o vrátenie daní z príjmu a/alebo dôchodkového poistenia zo zahraničia?

Ponúkame vám na výber online nástroje dvoch spoločnosti na vrátenie daní zo zahraničia: Taxback a Dendax.

Spoločnosť Dendax ponúka možnosť sprostredkovania vrátenia daní z týchto krajín:  Austrália, Belgicko, Česká republika, Holandsko, Estónsko, Írsko, Kanada, Luxembursko, vrátenie dane Malta, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, Slovensko, Španielsko, Švajčiarsko, Taliansko, USA, Veľká Británia.

Spoločnosť Taxback ponúka možnosť sprostredkovania vrátenia daní z týchto krajín:  Austrália, Belgicko, Dánsko, Holandsko, Írsko, Japonsko, Kanada, Luxembursko, Nemecko, Nový Zéland, Rakúsko, USA, Veľká Británia.

 

Výhody využitia služieb spoločnosti Dendax

 • Ponúka najvyššiu daňovú refundáciu
 • Nevyžaduje žiadne poplatky vopred
 • Zabezpečuje 100%-nú transparentnosť a sledovací systém 24/7
 • Výška poplatku je 8% – 14% z refundácie v závislosti od krajiny
 • Možnosť vybavenia vrátenia daní aj v prípade, že nemáte všetky dokumenty – poplatok za každý chýbajúci dokument je 14 €
 • Refundácia priamo na bankový účet
 • Možnosť aktivácie služby SMS, ktorá Vás bude informovať o každom kroku, ktorý bol podniknutý pri vybavovaní žiadosti o vrátenie daní – poplatok 1 € / 1 žiadosť o vrátenie daní/ rok
 • Možnosť vrátenia daní spolu z 20 krajín, vrátane Malty, Talianska, a Španielska

Nevýhody využitia služieb spoločnosti Dendax

 • Prvá predbežná kalkulácia sa môže zmeniť po predložení všetkých relevantných dokumentov
 • Vrátenie daní z Talianska môže trvať aj 1 rok

 

Výhody využitia služieb spoločnosti TaxBack

 • Možnosť požiadať o vrátenie daní z niekoľkých rokov v jednej žiadosti, pričom sa spoločnosť snaží udržať poplatky na minime
 • Nevyžaduje žiadne poplatky vopred
 • Podpora zákazníka 24/7 prostredníctvom živého chatu alebo telefonicky
 • Garancia najrýchlejšej maximálnej a legálnej refundácie daní
 • Výška poplatku je 9% – 20% z refundácie v závislosti od krajiny
 • Dlhoročné skúsenosti od roku 1996 a 27 pobočiek po celom svete
 • Možnosť vrátenia daní spolu z 13 krajín

Nevýhody využitia služieb spoločnosti TaxBack

 •  Prvá predbežná kalkulácia sa môže zmeniť po predložení všetkých relevantných dokumentov

Vrátenie daní z Malty

Každý, kto pracoval na Malte a z jeho platu bola odvádzaná daň,
môže následne po skončení pracovného pomeru alebo finančného
roku požiadať o vrátenie preplatku dane.

 Nástroje spoločnosti Dendax

Nástroj spoločnosti Taxback